2.-3. Sınıflar için

Matematik Saati

Bu çalışma, öğretmenlerin uyguladığı müfredat programı ve bu programdaki kazanımlar dikkate alınarak matematik öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir. Amaç, derslerde işlenen konuları öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaca ulaşmak için de eğitimi destekleyici eğlenceli etkinliklerden faydalanılmaktadır. Öğrencilerin, okulda öğrendikleri bilgiler arasında bağlantı kurarken, aktif birer katılımcı, eğitmenin ise sadece bir moderatör olduğu atölye çalışmaları öngörülmüştür.

MATEMATİK SAATİ atölye programı, ilkokullarda 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile uygulanmak üzere 32 haftalık klüp atölyeleri programı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilere paylaşmanın ve birlikte üretmenin önemini kavratmak ve birebir uygulatmak amacıyla, tüm atölye çalışmalarında grup çalışması yapılması öngörülmüştür.

Atölyelerden Seçmeler

Matematiğin disiplinler arasındaki yerini ve boyutunu MATEMATİK SAATİ ile eğlenerek görmenin ve yaşamanın öğrencilerde çok olumlu izler bırakacağına gönülden inanıyoruz.

MATEMATİK SAATİ Ekibi